Placeholder

سموم

فن والریت یو پی ال ۳۰۰

نام عمومی: فن والریت نام تجاری: سومیسیدین حشره کش کنه کش تماسی گوارشی موارد مصرف: پرودینای چغندرقند، مینوز لکه گرد در درختان میوه ، کرم کش در درختان میوه، شته ها در گندم زمستانه و بهاره

Placeholder

سموم

سم علف کش رانداپ مونسانتو آمریکا

نام عمومی: گلایفوزیت نام تجاری: راندآپ فرمولاسیون: ۴۱% SL علف کش سیستمیک نحوه اثر: اختلال در سنتز اسیدهای آمینه و فعالیتهای آنزیمی گیاه موارد مصرف در ایران: علف های هرز یک ساله و دائمی در درختان میوه، و مزارع نیشکر