Placeholder

بذر

شب بو زعفرانی

گل شب بو از انواع گیاهان زیبا با عطری خوش و قابلیت کاشت آسان در فضای آپارتمان است. دمای اتاق باید خنک باشد. بهترین زمان برای کاشت این گیاه اوایل بهار یا اواخر زمستان است. زمان گلدهی : بسته به…

Placeholder

بذر

شب بو پاکوتاه قرمز

نام علمی: matthiola گل شب بو از انواع گیاهان زیبا با عطری خوش و قابلیت کاشت آسان در فضای آپارتمان است. دمای اتاق باید خنک باشد. بهترین زمان برای کاشت این گیاه اوایل بهار یا اواخر زمستان است. زمان گلدهی…

Placeholder

بذر

شب بو پابلند الوان

نام علمی: matthiola گل شب بو از انواع گیاهان زیبا با عطری خوش و قابلیت کاشت آسان در فضای آپارتمان است. دمای اتاق باید خنک باشد. بهترین زمان برای کاشت این گیاه اوایل بهار یا اواخر زمستان است. زمان گلدهی…

Placeholder

بذر

شاهپسند

نام علمی Verbena officinalis رنگ گل های آن قرمز،زرد کم رنگ، سفید و صورتی بوده وسایه دوست آفتابدوست است. تکثیر آن از طریق بذر می باشد. زمان کاشت بذر اواسط اردیبهشت وفصل گلدهی تابستان تا اواسط پاییز است

Placeholder

بذر

شاهپسند

نام علمی Verbena officinalis رنگ گل های آن سفید بوده وسایه دوست آفتابدوست است. تکثیر آن از طریق بذر می باشد. زمان کاشت بذر اواسط اردیبهشت وفصل گلدهی تابستان تا اواسط پاییز است

Placeholder

بذر

شاهپسند

نام علمی Verbena officinalis رنگ گل های آن قرمز،زرد کم رنگ، سفید و صورتی بوده وسایه دوست آفتابدوست است. تکثیر آن از طریق بذر می باشد. زمان کاشت بذر اواسط اردیبهشت وفصل گلدهی تابستان تا اواسط پاییز است .

Placeholder

بذر

سلوی (مریم گلی)قرمز

سلوی نام علمی Salvia: رنگ گل قرمز و سایه دوست است. تکثیر آن از طریق بذر ، زمان کاشت اردیبهشت وفصل گلدهی تابستان است . در حاشیه باغچه ها ودر سایه درختان جهت طراحی فضای سبز کاربرد دارد.

Placeholder

بذر

گل ستاره ای

نام علمی: : Cosmos atrosanguineus گیاه دائمی و افراشته با ریشه غده ای به مکان آفتابی و خاک مرطوب با زهکش خوب نیاز دارد. حداقل دمای قابل تحمل آن صفر درجه سانتیگراد است.