Placeholder

ابزار باغباني

موتوربرق لانتاپ استارتی ۵.۵ کیلووات

LAUNTOP LT6500CLE دارای موتور ۴ زمانه، بالشتک وآرمیچرمسی دارای سوئیچ قطع برق درزمان بروزباراضافی تکفــاز دارای باک بزرگ سوخت،جهت ۸ ساعت کارمداوم هشداردهنده کاهش روغن سوخت بنـزینــی مجهزبه سیستمOHV دارای استانداردجهانی ایمنی (GS) سیستم هندلی توان خروجی ماکزیمم ۵.۵ کیلووات…

Placeholder

ابزار باغباني

موتوربرق لانتاپ ۲.۵ کیلو وات

مدل موتور LT3500CL توان خروجی ماکزیمم۲.۸ کیلووات توان خروجی پیوسته ۲.۵ کیلووات وزن دستگاه (kg)48 ظرفیت باک ۱۵ لیتر دارای موتور ۴ زمانه بالشتک وآرمیچرمسی دارای سوئیچ قطع برق درزمان بروزباراضافی تکفــاز دارای باک بزرگ سوخت،جهت ۸ ساعت کارمداوم ۲۳۰/۲۲۰ولت…

Placeholder

ابزار باغباني

LT6500CL LAUNTOP

دارای موتور ۴ زمانه بالشتک وآرمیچرمسی دارای سوئیچ قطع برق درزمان بروز باراضافی تکفــاز دارای باک بزرگ سوخت،جهت ۸ ساعت کارمداوم ۲۳۰/۲۲۰ولت هشداردهنده کاهش روغن سوخت بنـزینــی مجهزبه سیستمOHV دارای استانداردجهان ایمنی (GS) سیستم هندلی توان خروجی ماکزیمم ۵.۵ کیلووات